Serveis

"Especialistes
en auditoria"

AUDITGLOBAL centralitza les seves operacions en la prestació de serveis d’auditoria i consultoria.

El nostre métode de treball

El nostre treball es recolza en una alta especialització tècnica portada a la pràctica per professionals, compromesos amb el client i amb uns sòlids principis ètics, que fomenta un ambient de col•laboració.

Per tal d’assolir els nostres objectius ens esforcem en adoptar mètodes de treball actuals que ens ajudin a simplificar-ne els aspectes més procedimentals i així ens podem centrar en el veritable objectiu de l’encàrrec rebut.

 

El nostre treball parteix sempre del coneixement profund de l’activitat del nostre client i de les circumstàncies en les que la desenvolupa. Un cop assentada aquesta base hi apliquem els nostres coneixements i metodologia, i tenim una cura especial en el procés de generació de conclusions a través d’una adequada supervisió

Auditoria

En aquests encàrrecs, el nostre objectiu és generar confiança sobre la informació emesa per l’empresa que és objecte d’estudi. La nostra feina és posar de manifest les inconsistències, riscos o altres circumstàncies que hi pugui haver amb la finalitat de pal•liar asimetries o dèficits d’informació.

L’objectiu d’aquest tipus de serveis és oferir seguretat sobre la informació que les empreses ofereixen al públic en general o a agents particulars. Sota aquest epígraf podem incloure-hi serveis com:

 

 • Auditoria de comptes anuals
 • Auditories parcials, revisions limitades i aplicacions de procediments acordats
 • Revisió de projectes subvencionats
 • Informes pericials
 • Revisió d’acompliment de clàusules contractuals
 • Due diligence

Consultoria

En aquests encàrrecs, els nostres clients cerquen millorar o desenvolupar alguns aspectes del seu negoci i confien en la nostra Firma perquè hi col•laborem aportant els nostres coneixements i experiències.

Assessorament en operacions corporatives

La creativitat de les empreses i l’execució de les seves estratègies es plasmen en moviments corporatius d’adquisició o venda de negocis, constitució de noves unitats, fusió o escissió d’empreses, reestructuració d’accionariat. També en aquests àmbits podem ser útils en aspectes com:

 

 • Assistència en negociacions
 • Valoració d’empreses
 • Elaboració o avaluació de projectes d’empresa (business plan) i de plans de viabilitat
 • Creació d’empreses
 • Implantació de filials a Espanya o a l’estranger
 • Cerca de socis o inversors

Consultoria d’organització

Una performance d’èxit depèn en gran part en la qualitat de l’organització. En aquest àmbit oferim la nostra experiència en el disseny i implementació de:

 

 • Models organitzatius generals o d’àrees concretes
 • Sistemes de control intern
 • Quadre de comandament integral
 • Sistemes de costos i de control pressupostari
 • Suport a auditoria interna i controlling